فروش کود های خانگی

کد آگهی
RF193481
اطلاعات تکمیلی
عنوان آگهی
فروش کود های خانگی
متن آگهی
کود های خانگی برای گیاهان آپارتمانی!!
میخوام یه سوال بپرسم ازتون

شده گیاهتون که خیلی هم دوسش دارین خراب بشه و ببرین نهالستان ها تا کارشناسا درمانش کنن و به گیاهتون جون دوباره بدن؟!!!

خوب من اینجوری بودم ولی خیلی کار سختی بود و بعضی وقتا حتی گیاهم کلا خشک میشد چون زمان و شرایط اینو نداشتم که بتونم ببرمش برای درمان

میخوام یه سری محصول خانگی بهتون معرفی کنم که دیگه نیازی نیست گلدون و گیاهاتون رو که ممکنه حتی سنگین و بزرگ باشه رو بخواین ببرین جایی که براتون درمانش کنن

تنوعش خیلی زیاده و دوست دارم کارایی که هر کدومش داره رو براتون اینجا بذارم که هر زمان نیاز داشتی حتی با یه تلفن با من درتماس باشی و بتونی خودت گیاهت رو درمان کنی

خوبیش میدونی چیه ؟

دیگه گیاهی که بهت هدیه میدن رو همیشه سالم داریش و حتی میتونی ازش راحت تکثیر کنی

بریم با هم با محصولا آشنا بشم

کود آهن خانگی
کود آهن خانگی
این کود ،کود آهن برای گیاهان آپارتمانی است و در بسته های اقتصادی و خانگی برای شما عزیزان تولید شده است که باعث افزایش رشد گیاه و فتوسنتز میشود.

مزایا
افزایش رشد گیاه
افزایش فتوسنتز
پهن شدن برگ
تولید کلروفیل و سبزینگی گیاه
استارتر رشد گیاه
افزایش جوانه زایی گیاه


خوب چجوری بدونم این همون محصولی هست که گیاهم نیاز داره؟
- شده برک گیاهت زرد باشه ولی رگبرگهاش سبز!

- کم شدن رشد گیاهت !

- جوانه زنی هم کم بشه!

- رنگ پریدگی برگ داشته باشی!

نحو و مقدار مصرف برای گیاهان آپارتمانی:

گیاهان آپارتمانی
2الی 5 گرم در یک لیتر آب(طبق نظر کارشناس), هر 30روز یکبار

کود تقویتی درمانی
کود تقویتی درمانی


این کود ،کود تقویتی درمانی برای گیاهان آپارتمانی است و در بسته های اقتصادی و خانگی برای شما عزیزان تولید شده است که ترکیبات سازنده آن شامل نیتروژن،فسفر ،پتاسیم و عناصر ریز مغذی است که باعث افزایش سیست دفاعی گیاه میشود.

مزایا
افزایش گلدهی و حجم آن
افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بماری و تنش های محیطی
باعث قطور شدن تنه
افزایش رشد گیاه
افزایش استحکام گیاه
خوب چجوری بدونم این همون محصولی هست که گیاهم نیاز داره؟
- تعداد گلدهی گیاه کم شده

- تنه گیاهم باریک شده

- وقتی گیاهم حالت افتاده به خودش گرفته

- رشد گیاهم کم شده

- هر گیاهی که میگیرم سریع بیمار میشه

نحو و مقدار مصرف برای گیاهان آپارتمانی:
1الی 2 گرم در یک لیتر آب , هر 20روز یکبار

کود آمینو اسید
کود آمینو اسید
این کود ،کود آمینواسید برای گیاهان آپارتمانی است و در بسته های اقتصادی و خانگی برای شما عزیزان تولید شده است که ترکیبات سازنده آن شامل نیتروژن آلی و آمینواسید می باشد که باعث افزایش رشد ریشه، رشد رویشی و گلدهی و ...میشود.

مزایا
افزایش توانایی فتوسنتز و میزان سبزینه
ضد تنش
افزایش رنگ پذیری و توانایی بیشتر گیاه در غلبه بر انواع استرس محیطی
باعث تنظیم فعالیت های هورمونی تعادل فعالیت های رویشی و زایشی گیاه شده
گیاه را چندین مرحله جلو می اندازد
افزایش حاصلخیزی ساختمان خاک
خوب چجوری بدونم این همون محصولی هست که گیاهم نیاز داره؟
- تعویض گلدان کردم گیاهم پژمرده شده

- تا گیاهم رو جابجا میکنم میزان برگ ریزیش زیاد میشه

- وقتی رشد گیاه ثابت میشهکود جلبک دریایی
کود جلبک دریایی
این کود ،کود جلبک دریایی برای گیاهان آپارتمانی است و در بسته های اقتصادی و خانگی برای شما عزیزان تولید شده است که ترکیبات سازنده آن شامل فسفر،پتاسیم،نیتروژن ،آلژنیک اسید و مواد آلی می باشد که هر کدام از این ترکیبات به طور اختصاصی نقش متفاوتی را در گیاه ایفا می کنند.

مزایا
پرپشت شدن گیاهان
افزایش گلدهی گیاهان آپارتمانی
افزایش جوانه زنی گیاه
افزایش جذب مواد غذایی
با تقویت گیاه باعث جلوگیری از حمله آفات و بیماری میشود
تاثیر زیادی در بهبود تهویه و کیفیت خاک
خوب چجوری بدونم این همون محصولی هست که گیاهم نیاز داره؟
- وقتی گیاه شادابی خود را از دست داده

- گیاهت پر پشت نیست

- پاجوش نمیزنه گیاهم

- گیاهم مقاومتی نداره

کود هیومیک اسید
کود هیومیک اسید
هیومیــک اســید بهتریــن عامــل طبیعــی کلات کننــده عناصر فلــزی خــاک اســت.هیومیک اسید مــی توانــد بطور مســتقیم اثــرات مثبتــی بــر رشــدگیاه بگــذارد. بیولــم درمحصــولات زراعــی، باغــی گلخانــه ای و فضــای ســبز بــه تنهایــی یــا در ترکیــب بــا ســایرکودها اســتفاده مــی شــود.

مزایا
تحریک کننده هورمون ها و آنزیم های گیاهی
افزایش فعالیت میکروبی خاک و تاثیر مثبت بر اصلاح ساختار فیزیکی خاک
افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و افزایش ظرفیت نگهداری آب درخاک
تولید ریشه های قوی و در نتیجه تولید گیاه سالم
خاصیت کلات کنندگی عناصر فلزی و افزایش جذب آنها توسط گیاه
خوب چجوری بدونم این همون محصولی هست که گیاهم نیاز داره؟
- کیفیت خاکم حس مکنم کم شده

- افزایش رشد بهتر گیاه

- تعویض کردن خاک سخته کاش راه آسانتر بود
این کود تقویتی از بهترین کودهای گیاهان آپارتمانی است و در بسته های اقتصادی و خانگی برای شما عزیزان تولید شده است و حاوی تمام عناصر مورد نیاز گیاه است و تغذیه کامل گیاه را میتواند فراهم کند. پس این کود برای هر نوع گیاهی مناسب وقابل استفاده است.از این کود خانگی میتوانید برای رشد بهتر گیاه در تمام گیاهان آپارتمانی از جمله پتوس ،سانسوریا،بابا آدم،شفلرا،زاموفیلیا و ..... استفاده کنید.

مزایا
افزایش رشد ریشه
افزایش رشد و سبزینگی گیاه
تقویت عمومی گیاهان آپارتمانی
تأمین عناصر ماکرو و میکرو گیاه
افزایش کارایی و جذب کود
تأمین مواد غذایی موردنیاز گیاه در طول دوره رشد
کاهش شوری خاک و رفع کودهای مازاد از خاک
آزادسازی عناصر بلوکه‌شده در خاک و قرار دادن آن در دسترس ریشه
خوب چجوری بدونم این همون محصولی هست که گیاهم نیاز داره؟
- شاداب نبودن گیاه

- دوس دارم یه چیزی به گیاهم بدم که حالش همیشه خوب باشه

کود گل دهی و پاجوش
کود گل دهی و پاجوش


این کود ،کود گلدهی برای گیاهان آپارتمانی است و در بسته های اقتصادی و خانگی برای شما عزیزان تولید شده است و دارای عناصر ماکرو به همراه عناصر ریز مغذی میباشد. که میتوانید از آن برای افزایش گلدهی و مقاومت گیاهان در برابر تنش و همچنین برای افزایش تعداد گل و میوه درختان استفاده کنید.از این کود خانگی میتوانید برای رشد بهتر گیاه در تمام گیاهان آپارتمانی از جمله پتوس ،سانسوریا،بابا آدم،شفلرا،زاموفیلیا و ..... استفاده کنید.

مزایا
کاملا محلول در آب
افزایش گلدهی گیاهان آپارتمانی
افزایش پاجوش زنی گیاه
افزایش عملکرد خاک و حاصلخیزی
افزایش توسعه و گسترش ریشه
افزایش رشد و نمو میکروارگانیسم های مفید در خاک
امکان جذب راحت تر کودها
افزایش ساخت پروتئین، فتوسنتز
خوب چجوری بدونم این همون محصولی هست که گیاهم نیاز داره؟
- گیاهم ریشه ضعیفی داره

- پاجوش نمیزنه

- گل ندادن گیاه

کود ریشه زا
کود ریشه زا


این ترکیب ریشه زا از جلبکهای ویژه تهیه شده که ترکیبات سازنده آن شامل نیتروژن،فسفر،پتاسیم ،آهن ،آلژنیک اسید و مواد آلی می باشد که باعث تنظیم عملکردهای رشدی گیاه به صورت متوازن میشود.

مزایا
تهیه شده از جلبک های ویژه
افزایش ریشه
افزایش مقاومت گیاه
افزایش عملکرد خاک و حاصلخیزی
افزایش توسعه و گسترش ریشه
افزایش رشد و نمو میکروارگانیسم های مفید در خاک
امکان جذب راحت تر کودها
افزایش ساخت پروتئین، فتوسنتز
خوب چجوری بدونم این همون محصولی هست که گیاهم نیاز داره؟
- رشد خوبی در گیاه دیده نمیشه

- گیاهم اصلا مقاوم نیستخوب حالا تمام موارد بالا رو دیدی , میزان مصرف هم که داری, خودت دست به کار شو
راستی اگر خواستی رو کمک من حساب کن

اسم من اگری راز هست این خط رو داشته باش 09108622010 هر موقع زنگ بزنی راهنماییت میکنم
استان :
فارس
شهر :
شیراز
ارزش
نحوه فروش
 • نقدی
 • تماس بگیرید
 • مراجعه به سایت
  • امتیاز فعلی: 0
  • کل آراء: 0
 • گزارش اشکال آگهی به مدیریت
 • کد کیو آر این آگهی کد کیو آر این آگهی
 • ذخیره این آگهی بصورت پی دی اف ذخیره این آگهی بصورت پی دی اف
 • 280 بازدید
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است
ثبت نظرات
نویسنده *
عنوان *
امتیاز
پیام *
گزارش خود در مورد اشکال در آگهی را بنویسید
پیام *
اگهی های مورد مقایسه
در حال حاضر هیچگونه آگهی برای مقایسه موجود نمیباشد
ورود کاربران
نام کاربری
رمز عبور
رمز عبور فراموش شده؟ یادآوری